EN

بازداشت دو تبعه اروپایی که سازماندهی آشوب و بی نظمی در ایران را بر عهده داشتند

دو تبعه فرانسوی که سازماندهی آشوب و بی نظمی در ایران را بر عهده داشتند توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و بازداشت شدند