EN

تاکید مدیران شهرداری براستفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب جهت فضای سبز شهربیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ اولین جلسه سیاست گذاری و بررسی مطالعات صورت پذیرفته در خصوص اجرایی نمودن استفاده از پساب جهت فضای سبز در سطح استان با حضور معاون خدمات شهری، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز و مدیران و مشاورین مربوطه برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه براستفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب، جهت آبیاری فضای سبز شهر بیرجند طبق مقررات قانونی تاکید گردید.