EN

جلسه بررسی روند اجرائی پروژه بوستان جنگلی،پارک انقلاب و توسعه وبهسازی آرامگاه حکیم نزاری

جلسه بررسی روند اجرائی پروژه بوستان جنگلی،پارک انقلاب و توسعه وبهسازی آرامگاه حکیم نزاری باحضور شهردار ومدیران شهرداری