EN

خط کشی معابر سطح شهر انجام می شود

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ سرپرست شهرداری بیرجند با اعلام این خبر اظهار داشت: پروژه خط کشی ترافیکی معابر اصلی سطح شهر بیرجند انجام می شود.
مهندس علی عدل به اجرای عملیات خط کشی معابر اصلی و فرعی شهر اشاره کرد و گفت: خط کشی معابر از علائم ترافیکی مهم محسوب می شود که نقش موثری در کاهش سوانح رانندگی و ارتقاء ایمنی و امنیت عبور و مرور شهروندان داشته و تاثیر بسزایی در روان سازی ترافیک دارد.
وی ادامه داد: کنترل ترافیک، فراهم آوردن محوری قابل رویت در طول شبانه روز، تسهیل در امر عبور و مرور رانندگان و زیبا سازی معابر شهر از اهداف اجرای این پروژه می باشد.عدل با بیان این که خط کشی های بلوار مسافر و خیابان مطهری انجام شده است افزود: معابر دیگر سطح شهر نیز خط کشی می شوند.