EN

دیدار شهردار بیرجند با دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین شهردار بیرجند در دیدار با دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان خراسان جنوبی ضمن ابراز خوشحالی از راه اندازی جمع نخبگانی در قالب مجمع مشورتی نظام مسائل در استان خراسان جنوبی بر آمادگی مجموعه شهرداری بیرجند برای تعامل با این مجمع تاکید کرد.
دکتر بهترین، سیاست شهرداری بیرجند در دوره فعلی را توسعه متوازن شهری و توجه همزمان به امور زیربنایی و روبنایی اعلام کرد و افزود: در کنار توجه به امور عمرانی و زیبا سازی شهر بیرجند به زیرساخت ها نیز توجه ویژه ای شده است.
شهردار بیرجند یادآور شد: یکی از اصولی که در این دوره در مدیریت شهری دنبال می کنیم جلوگیری از شهر فروشی است.
دکتر بهترین با اشاره به اقدامات روبنایی و زیر بنایی مدیریت شهری خاطر نشان کرد: در 20 ماه گذشته 40 پروژه و اقدام شاخص از جمله ایجاد پل، آیلند، میدان و پارک که همه از اقدامات روبنایی می باشد در شهر انجام دادیم که البته در کنار این اقدامات روبنایی اقدامات زیربنایی را در حوزه های ، ترافیک، آتش نشانی، اتوبوسرانی و فرهنگی را نیز آغاز کرده ایم.
شهردار بیرجند تصریح نمود: بودجه شهرداری بیرجند در اواخر سال 1400 حدود 265 میلیارد تومان بود که اکنون به 730 میلیارد تومان افزایش یافته است و درصد هزینه های عمرانی را از حد قابل قبول(40 درصد) به 54 درصد ارتقا دادیم.

در این دیدار دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان خراسان جنوبی نیز به تشریح مسئولیت و رسالت این مجمع پرداخت.

مهدی چاپاری، مجمع مشورتی نظام مسائل را یکی از ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از بدنه نخبگان در جامعه به منظور شناسایی مسائل و مشکلات استان خراسان جنوبی و ارائه راهکارهای عملی و علمی برای حل این مشکلات معرفی کرد.