EN

دیدار فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی با شهردار بیرجند

دیدار فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی و هیات همراه با شهردار بیرجند و تاکید طرفین بر اجرای منویات مقام معظم رهبری و صراحت قانون در خصوص اراضی پادگان