EN

دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیرجند و هیات همراه با شهردار بیرجند

دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیرجند و هیات همراه با شهردار بیرجند
(۵ دی ماه ۱۴۰۰)