EN

دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی و هیات همراه با شهردار بیرجند در جهت شناسایی و ارایه راهکارهای مورد علاقه دو طرف

دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی و هیات همراه با شهردار بیرجند در جهت شناسایی و ارایه راهکارهای مورد علاقه دو طرف