EN

دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) و هیات همراه با شهردار بیرجند

دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) و هیات همراه با شهردار بیرجند
در جهت شناسايي و ارايه راهكارهاي مورد
علاقه دو طرف