EN

رکورد بهره برداری از ۱۱ پروژه شهری در دو ماه

 شهرداری بیرجند با بهره برداری از 11 پروژه شهری در 2 ماه  رکورد می زند.

شهرداربیرجند با اعلام این خبراظهار داشت:  با برنامه ریزی انجام شده در تیرماه و مرداد ماه سال جاری که مصادف با دو ماهه پایانی دوره کاری  شورای اسلامی و شهرداری دور پنجم است ۱۱ پروژه عمرانی در شهر بیرجند به بهره برداری می رسد .

دکتر محمد علی جاوید پروژه بوستانهای کاجستان ،انقلاب ،الهیه،کاظمیه،رودپارک مهرشهر و بوستان خطی بند دره را در حوزه توسعه پارکهاو فضای سبز ،پروژه میدان  آیت اله عبادی و بزرگراه شهید سلیمانی را در حوزه سامان دهی ورودی های شهر از سمت کرمان و مشهد، پروژه توسعه آرامگاه حکیم نزاری و فاز اول میدان اجتماعات و باغ مفاخر را درحوزه فرهنگی و اجتماعی و پروژه احداث سایت پسماند و نصب خط بازیافت پسماندهای شهری در حوزه خدمات شهری را پروژه های  قابل بهره برداری تا پایان مرداد ماه ذکر نمود و افزود: افتتاح این تعدا پروژه در دوماه درتاریخ شهرداری بیرجند یک رکورد است و تاکنون بی سابقه بوده است .

وی اعتبار هزینه شده برای این ۱۱ پروژه را تقریبا  1000 میلیارد ریال ذکر نمود که تنها 30 میلیارد ریال از اعتبار آن از طریق دولت تامین شده است و مابقی از محل منابع داخلی خود شهرداری بوده است .

دکتر جاوید اظهار داشت: هرچند برخی از این پروژه ها طبق وعده قبلی برای افتتاح در خرداد ماه آماده بهره برداری می باشند لیکن به خاطر پرهیز از شائبه های انتخاباتی تاریخ بهره برداری را به بعد از انتخابات شورای اسلامی شهر محول کردیم .

 شهردار بیرجند در پایان ویژگیهای خاصی را برای پروژه های شهرداری در دور پنجم ذکر نمود و  متذکر شد: در دوره پنجم برای هیچ پروژه ای که اعتبار آن کمتر از مبلغ ده میلیارد ریال باشد افتتاحیه گذاشته نشد و اینکه به غیر از یک بوستان سایر  پروژه هایی که در این دوره کلنگ زنی شدند در همین دوره قابلیت بهره برداری خواهند داشت.

  وی دیگر ویژگی پروژه های عمرانی دور پنجم را پرداخت مطالبات پیمانکاران ذکر نمود و افزود: عمده مطالبات پیمانکاران این پروژه ها پرداخت شده است و امیدواریم با پرداخت مانده مطالبات پیمانکاران هیچگونه بدهی در این خصوص به دور بعد نیز منتقل نشود .