EN

مرکز استقرار کارگران ساختمانی موقت و فصلي راه اندازی گردید

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در راستای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی موقت و روزمزد سطح شهر و در جهت بهره مندی مستمر از توانمندی ها و ظرفیت اجرایی و قانونی دستگاه‌ها، جایگاه استقرار کارگران ساختمانی موقت و فصلي توسط شهرداری بیرجند در خیابان شهید بهشتی روبروی پارک خانواده راه اندازی گردید.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند ضمن تبریک هفته کار وکارگر عنوان نمود: هدف از راه اندازی این مرکز هماهنگی، هم افزایی و مشارکت دستگاهها و نهادها و استفاده از ظرفیت های اجرایی و قانونی هر دستگاه در راستای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در جايگاه استقرار احداث شده توسط شهرداری می باشد که عدالت در ارجاع کار و تکریم کارگران و همچنین زیباسازی سیمای شهر مد نظر می باشد.

حسن دلپسندافزود: با راه اندازی این مرکز و همکاری همه دستگاه ها و نهادهای ذی ربط تا حدودی از مشکلات مرتبط در حوزه کارگران ساختمانی موقت و روزمزد از قبیل نداشتن سرپناه امن با تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، ارجاع به موقع به کار و …‌ کاسته خواهدشد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند ضمن تقدیر از همکاری، همیاری و مساعدت فرمانداری بیرجند، نیروی انتظامی، اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری و انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: برای استمرار این اقدام خداپسندانه در جهت ساماندهی کارگران سخت کوش،مشارکت و همکاری همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با کارگران مورد نیاز می باشد.