EN

مشاور امور فضای سبز و زیباسازی شهرداری منصوب شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ شهردار بیرجند طی حکمی دکتر علی خیاط را به عنوان مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی منصوب نمود.
دکتر بهترین اظهار داشت: در راستای حفظ، نگهداری و گسترش سرانه فضای سبزشهر بیرجند، لزوم مشاور جهت طرح های جامع فضای سبز به یک ضرورت تبدیل شده که خوشبختانه با انتصاب دکتر خیاط، شهرداری بیرجند گام مهمی در این جهت برداشته است.
گفتنی است درجلسه شورای معاونین شهرداری که با حضور شهردار بیرجند برگزار گردید دکتر علی خیاط دکترای علوم و مهندسی باغبانی و عضو هیئت علمی گروه علوم مهندسی باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به سمت مشاور شهردار در امور فضای سبز و زیباسازی منصوب گردید.