EN

هدف از ملاقات های عمومی حفظ منافع شهروندان می باشد

شهردار بیرجند گفت: هدف از ملاقات های عمومی حفظ منافع شهروندان و ساکنین مناطق شهری این شهر است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین روز دوشنبه در دومین ملاقات عمومی با شهروندان اظهار داشت: ملاقات های عمومی شهروندان بر تعامل، همدلی و تامین نیازها و منافع شهروندان متمرکز و معطوف شده است.
وی افزود: در این ملاقات ها با همفکری و تبادل نظر با مدیران حوزه شهری در صدد حل مشکلات شهروندان هستیم.
در این نشست به مسایل، مشکلات و درخواست های تعداد زیادی از شهروندان بیرجندی با حضور مدیران شهرداری رسیدگی شد.