EN

کارگروه آسفالت شهرداری بیرجند تشکیل شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ به پیشنهاد شهردار اولین جلسه کارگروه آسفالت با حضور معاون عمران، معاون توسعه مدیریت و منابع، شهرداران مناطق، رئیس سازمان عمران و روسای حراست و بازرسی تشکیل شد.
شهردار بیرجند اظهار داشت: در راستای احقاق حقوق شهروندی و به منظور زیباسازی شهر و نیز لکه گیری و آسفالت برخی معابر، منابع مالی لازم دیده شده و تمامی شرایط برای انجام این اقدامات فراهم است.
دکتر بهترین با تأکید بر در اولویت قراردادن روکش آسفالت افزود: معابری که نیاز به آسفالت دارند در اولویت روکش و یا ترمیم آسفالت قرار می گیرند و برای این منظور شهرداران مناطق ضمن بازدید میدانی مستمر باید به بررسی اولویت ها بپردازند و با نظارت معاون عمران وارد فاز اجرا شوند.
شهردار بیرجند در خاتمه رضایت مندی شهروندان را سرمایه و تکیه گاهی برای شهرداری برشمرد و ادامه داد: تلاش می شود تا با نظارت دقیق بر آسفالت و خصوصا لکه گیری های آسفالت در کوتاهترین زمان ممکن رضایت شهروندان جلب گردد.
در پایان این جلسه مقرر گردید آسفالت معابر آزادی ، بلوار سجاد، خیابان شهید اربابی و خیابان شهید یوسفی معصومیه بر اساس اولویت انجام گردد.