EN

کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای شبانه روزی شدن و راه اندازی گرمخانه شهرداری  

شهردار بیرجند گفت: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) پیشتاز کمک های خیرانه در راستای شبانه روزی شدن و راه اندازی گرمخانه شهرداری است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین با اعلام این خبر اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) استان در راستای شبانه روزی شدن و راه اندازی گرمخانه مجتمع  فوریت های خدمات اجتماعی شهرداری جهت پذیرش و ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد بی سرپناه ، بسته های معیشتی ارزاق و بسته های بهداشتی به ارزش 200 میلیون ریال  توزیع نمود.
شهردار بیرجند با بیان اینکه کمک های خیرین میتواند مشکل گشای این قشر از همشهریان باشد افزود: با عنایت به آغاز فصل سرما و  با توجه به ظرفیت این مجتمع، شبانه روزی شدن و راه اندازی گرمخانه مجتمع  جهت پذیرش و ارائه خدمات به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد بی سرپناه یک نیاز جدی و مهم بود که اجرایی شد.