EN

دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با شهردار بیرجند به مناسبت روز شهرداری و دهیاری

دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با شهردار بیرجند به مناسبت روز شهرداری و دهیاری