EN

پنجاه ویکمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از ۶۰ نفر از شهروندان امروز دوشنبه اول مهرماه در محل سالن جلسات شهرداری برگزارشد.

پنجاه ویکمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از ۶۰ نفر از شهروندان امروز دوشنبه اول مهرماه در محل سالن جلسات شهرداری برگزارشد.