EN

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی مدیران باشگاه های خصوصی سطح شهر با باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بیرجند

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی مدیران باشگاه های خصوصی سطح شهر با باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بیرجند