EN

اجرای طرح تشدید برخورد شهرداری با جمع آوری، خرید و فروش، نگهداری و حمل ضایعات و پسماندها

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بیرجند از اجرای طرح تشدید برخورد با عوامل غیر مجاز تفکیک پسماند و خودروهای غیرمجاز جمع آوری ضایعات خبر داد.

موسی میرزایی گفت: شهرداری بیرجند در راستای جمع آوری، خرید و فروش، نگهداری و حمل ضایعات و پسماندها با عنایت به ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی تصویب نامه شماره 78946/ت539127 مورخ 15/4/1390 هیات محترم وزیران  اقدام گسترده ای را با همکاری مقام محترم قضایی آغاز نموده است.

وی با اشاره به مصوبه کارگروه استانی مقابله با بیماری کرونا  اظهار داشت: از آنجائیکه جمع آوری، خرید و فروش، نگهداری و حمل ونقل ضایعات و پسماند با تصویب نامه هیات وزیران و مفاد قانون مدیریت پسماند و آیین نامه آن مغایرت دارد لذا با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مقابله با کرونا شهرداری  مکان هایی که فعالیت آنها  تهدید علیه بهداشت عمومی و تخریب محیط زیست محسوب می گردد را با حکم قضایی پلمپ می نماید.

میرزایی عنوان کرد: تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت شهروندان  از جمله دلایل اجرای این طرح می باشد که توافق همگانی برای اجرای آن از سوی ادارات مختلف وجود دارد.

وی تصریح كرد: واحدهای گشت شهرداری به صورت شبانه روزی در سطح شهر برای شناسایی و جمع آوری زباله گردها و كارگاههای غیر مجاز فعالیت می كنند و در همین راستا از شهروندان تقاضا می گردد اطلاعات خود را در راستای شناسایی محل ها ضایعات به سامانه 137 اطلاع دهند .

لازم به ذکر است اشخاصی می توانند در سطح شهر فعالیت نمایند که تایید اداره محیط زیست و بهداشت را به شهرداری ارائه نمایند و شهرداری پس از اخذ دستور از مقام محترم قضایی برابر مقررات اقدام خواهد نمود.