EN

استفاده از گونه های همیشه سبز در طراحی فضای سبز بند دره

مشاور ارشد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند با اشاره به روند نهال کاری بلوار ورودی بندر دره از کاشت دو گونه گیاهی توت ژاپنی و کاج مخروطی پا کوتاه برای قسمت وسط آیلند مسیر گردشگری بند دره خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، وی با اشاره به اینکه درخت زینتی توت ژاپنی با شرایط محل (شرایط کوهپایه ای) سازگاری مناسبی دارد و بسیار هرس پذیر و قابل کنترل است اذعان داشت: با توجه به این که درختان و درختچه های پیشنهادی برای دو طرف بولوار از انواع غیر زینتی و بومی انتخاب شده اند لازم است یک گونه خزان پذیر و لوکس زینتی در وسط آیلند کاشته شود تا زیبایی منظر از دیدگاه گردشگران تأمین گردد و بر این اساس کاج مخروطی پا کوتاه جزو گونه های بسیار زیبا و سازگار با شرایط محیطی منطقه می باشد که هرس پذیر بوده و تاج درخت نیز قابل فرم دهی است.

وی افزود: همیشه سبز بودن حداقل 3۳ ٪ از گونه های گیاهی کاشته شده در فضای سبز جزو اصول طراحی کاشت منظر می باشد که برای تأمین زیبایی محیط در فصول پاییز و زمستان مورد نیاز است به همین دلیل وجود گونه های گیاهی همیشه سبز نظیر کاجها در طراحی کاشت یک ضرورت است.

مشاور ارشد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با اشاره به اینکه کاجها جزو گونه های گیاهی بسیار مفید و کم آفت بوده و نگهداری آنها در فضای سبز کم هزینه است ادامه داد: درختان کاج مخروطی و توت ژاپنی که برای قسمت وسط آیلند مسیر گردشگری بند دره انتخاب شده اند هر دو نسبت به تغییرات مدار آبیاری از حساسیت کمتری نسبت به سایر درختان زینتی برخوردارند و چنانچه بنا به دلایلی آب مورد نیاز آنها تأمین نگردد و مدیریت نگهداری در سطح پایین تری نسبت به فضاهای سبز شهری اعمال گردد باز هم قادر به ادامه حیات بوده و به رشد خود در شرایط سخت نیز ادامه می دهند.

وی با اشاره اینکه درخت توت ژاپنی بر خلاف درخت اقاقیای پیوندی هیچگونه حساسیتی نسبت به عوامل قارچی خاکزی ندارد خاطر نشان کرد: کاج مخروطی بر خلاف درختچه زینتی سرو لاوسون حساسیت کمتری نسبت به عوامل بیماریزا و آفات دارد.