EN

اصل شهر دوستدار کودک تربیت انسان‌های بزرگ برای آینده کشور است

دومین جلسه شهر دوستدار کودک با حضور اعضا  و نماینده باشگاه خلاقیت در محل سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ ابتدا سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مصوبات کمیته فرهنگی شهر دوستدار کودک را قرائت نمود .

قلاسی اظهار داشت : در همین راستا فضا سازی پیاده روها تحت عنوان ایستگاه مادر و کودک، اجرای نقاشی دیواری متناسب با کودکان د رراستای تلطیف فضاهای شهری، اجرای بازیهای پارکی، اجرای المان متناسب با کودک و …. از مهمترین نکاتی است که می بایست به آن توجه جدی گردد.

وی ادامه داد:  مهمترین معیارهای شهر دوستدار کودک این است که، برنامه ریزان کودکان را در قلب راه حل‌ها قرار دهند تا در مراحل تصمیم گیری دخیل  باشند.

در ادامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری گفت:  کودکان سرمایه‌های بزرگی هستند که ما باید از آنها صیانت کنیم و باید قوانینی تصویب شود تا حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور نهادینه شود چراکه نشاط اجتماعی وابسته به کودکان است.

دکتر فخیم زاده در ادامه اظهار کرد: بزرگترین ثروت یک شهر نیروهای انسانی هستند و کودکان باید انسان‌هایی کارآمد تربیت شوند و دوستی با کودک تاملی دو طرفه میان شهر و کودک است که شهر به کودک و از طرفی کودکان نیز به شهر کمک خواهند کرد

وی ادامه داد: کودکان آماده برای نقش آفرینی در توسعه شهر خواهند بود و اصل شهر دوستدار کودک تربیت انسان‌های بزرگ برای آینده کشور است. به همین جهت خیال انگیز شدن شهر برای کودکان اهمیت بسزایی دارد.  

فخیم زاده ادامه داد: شهرداری این آمادگی را دارد تا در این زمینه کمک کنند و امید است بیرجند را شهری ایمن برای کودکان بسازیم .

وی با بیان اینکه محیطی که کودک در آن زندکی کرده، رشد می‌کند و می‌آموزد تاثیر بسیار زیادی بر تکامل به ویژه تکامل مغزی دارد، گفت: شهر مهمترین مکان برای تامین محیط تکاملی دوران ابتدایی کودک بعد از فضای خانواده محسوب می‌شود، لذا  کودکان باید تمام جنبه‌های توسعه سالم نظیر خود سومندی، آموزش، سرگرمی، تجربه هماهنگی فرهنگی و احساس ارتباط با محیط های شهری را در شهر کسب کنند .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری در پایان گفت: باید حقوق کودکان به عنوان یک شهروند در جامعه شهری به رسمیت شناخته شود و از دیدگاه برنامه‌ریزان این طرح علاوه بر تغییرات کالبدی در شهر و استانداردسازی فضاها الزام ایجاد شهری دوستدار کتاب بازبینی دوباره ر مفهوم عدالت اجتماعی در عرصه شهری است.‌

در پایان این جلسه شبانی مسئول  آموزش باشگاه خلاقیت توضیحاتی را در خصوص طرح پیشنهادی موسسه خوارزمی در راستای همکاری  با شهرداری و احداث باشگاه خلاقیت ارائه داد.