EN

الزام دستگاههای اجرایی به اخذ مجوز مربوطه از شهرداری

دستگاههای اجرایی قبل از هرگونه اقدام عمرانی  ملزم به اخذ مجوز مربوطه از شهرداری می باشند.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در جلسه ای که با حضور مدیر کل دفتر امور شهری  و شوراها استانداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند، و نمایندگانی از دستگاههای اجرایی تشکیل گردید بر الزام دستگاههای اجرایی به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری تاکید گردید.

معاون شهرسازی ومعماری  شهرداری بیرجند اظهار داشت: با عنایت به اینکه اجرای ضوابط شهرسازی برابر طرح های تفصیلی و رعایت اصول مهندسی ساختمان در قالب صدور پروانه ساختمانی مسیر است، لذا بر الزام دستگاههای اجرایی به اخذ مجوز مربوطه از شهرداری قبل از انجام هرگونه اقدام عمرانی، تاکید گردید.

دکتر فخیم زاده تصریح نمود: در همین راستا نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می بایست  ضمن مراجعه به شهرداری، موضوع اخذ پروانه ساختمانی جهت احداث خانه فرهنگ بیرجند را با ارائه مستندات مورد نیاز، پیگیری نماید و در جهت تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی شهر، شهرداری هم مساعدت و تعامل لازم را برابر ضوابط مربوطه با اداره  کل فرهنگ و ارشاد به عمل خواهد آورد. .