EN

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه جدید عوارض خودرو برای دفاتر پیشخوان دولت شهر بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند آموزش سیستم عوارض خودرو برای کاربران دفاتر پیشخوان دولت به صورت کارگاه یک روزه توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند برگزار گردید.

  مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بیرجند گفت: آموزش سیستم عوارض خودرو برای کاربران دفاتر پیشخوان دولت به صورت کارگاه یک روزه در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید.

مهندس مسلم قلی نژادافزود:  در راستای برون سپاری خدمات الکترونیکی شهرداری بیرجند و تجهیز دفاتر پیشخوان دولت به سیستم عوارض خودروی جدید ، 40 نفر از کاربران27 دفتر پیشخوان دولت در کارگاه آموزشی یک روزه آموزش های اولیه را فرا گرفتند.


لازم به ذکر است در این کارگاه آموزشی مفاهیم اولیه سیستم عوارض خودرو شامل مواردی مانند
مدارک مورد نیاز برای اخذ عوارض خودرو، آموزش کاربری سیستم، آموزش اپراتوری سیستم، نحوه پرداخت های الکترونیکی، آموزش داده شد.