EN

تایید طرح گذربندی نوسازی محله فرزان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند از تایید طرح گذربندی نوسازی محله فرزان با تثبیت معابر وضع موجود برابر نظر کمیته فنی خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر حمید فخیم زاده با اشاره به اینکه برای اجرای طرح فرزان سالها زمان صرف شده اذعان داشت: اخیراً شهرداری بیرجند طرحی برای بافت فرزان تهیه و به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری ارسال نموده که برابر بند 8 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند به تصویب رسیده و طرح گذربندی محله فرزان با تثبیت معابر وضع موجود مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح پس از سالها سرگردانی شهروندان تایید گردیده و از این پس روال پاسخگویی به ارباب رجوع در شهرداری تسهیل شده است.