EN

تخریب دیوار خطر ساز منطقه یک

مدیر منطقه یک شهرداری بیرجند گفت: بنا به درخواستهای مردمی و برابر ماده 55، ملک مخروبه ای در میدان شهید سندروس که پاتوق مواد مخدر بود تخریب گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، حسن خانزاد اظهار داشت: واحد خدمات شهری منطقه یک ضمن تخریب دیوار خطر ساز نسبت به تسطیح و جمع آوری نخاله ها اقدام نمودند.

وی اضافه کرد: جمع آوری نخاله ها و تسطیح کانال کبوتر خان نیز جهت هدایت آبهای سطحی حدفاصل بهشت متقین تا پل شاهرود نیز توسط واحد خدمات منطقه انجام شده است.