EN

توزیع و وصول عوارض نوسازی شهرداری در سال جاری توسط اداره پست

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مدیریت امور مالی و کارشناسان واحد نوسازی شهرداری  روز سه شنبه با رئیس اداره سرویس های نوین پستی و ماموران پست دیدار کردند.

 

مدیر امور مالی شهرداری بیرجند گفت: توزیع و وصول عوارض نوسازی شهرداری در سالجاری به اداره پست محول گردید.

حسین آرزومندان در این دیدار توضیحاتی پیرامون مفاد قرارداد با اداره پست و نحوه وصول عوارض نوسازی ایراد کرد.

وی اظهار داشت: مأموران پست هنگام مراجعه به درب منازل در صورت تمایل شهروندان می توانند نسبت به دریافت وجه قبوض نوسازی، از طریق دستگاه POS و وارد کردن شناسه قبض و پرداخت، نسبت به وصول اقدام نمایند.

رئیس اداره سرویس های نوین پستی نیز گفت: مأموران می بایست با نهایت دقت در توزیع قبوض اقدام نمایند و در زمان مراجعه به منازل شهروندان، با سعه صدر برخورد و تلاش خود را برای جلب رضایت شهروندان به کار گیرند.

مقری افزود:  خدمات رسانی بهتر به شهر و شهروندان با وصول به موقع عوارض امکان پذیر می باشد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند