EN

جلسه ستاد اربعین شهرداری بیرجند برگزار شد

جلسه ستاد اربعین شهرداری بیرجند در محل دفترشهردار برگزار شد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری بیرجند ؛ جلسه ستاد اربعین حسینی شهرداری بیرجند با حضور شهردار، اعضاء شورای شهر و معاونین و مسئولان شهرداری  برگزار شد

در این جلسه تصمیماتی در خصوص ارائه خدمات بهتر به زائران حسینی در اربعین اتخاذ شد

شایان ذکر است که شهرداری بیرجند در چند سال اخیر در راستای خدمات دهی به زائران حسینی و رونق بیشتر بخشیدن به راهپیمایی بزرگ و میلیونی اربعین خدمات چشمگیری را ارائه نموده است. امسال نیز ستاد اربعین در شهرداری بیرجند تشکیل شده تا با بسیج تمامی امکانات، مقدمات زیارتی معنوی برای هموطنانمان فراهم شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند