EN

رعایت حقوق شهروندان با انسجام نیروهای پراکنده اجرائیات

شهردار بیرجند گفت: افراد در زندگی اجتماعی وظایفی دارند از آن جا که یکی از وظایف شهرداری ها توجه به حق و حقوق شهروندان می باشد، شهرداری بیرجند با انسجام نیروهای پراکنده اجرائیات، برای تحقق این امر گام برداشته است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات ‌و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید در دیدار با نیروهای اجرائیات اذعان داشت: کوتاهی در انجام وظایف پذیرفته نیست و وظیفه ما دفاع از حقوق شهر و شهروندان می باشد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری یک دستگاه تعیین کننده می باشد اضافه کرد: تخلفات سطح شهر نباید از دید ماموران واحد تخلفات شهری پنهان بماند.

وی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته امور سد معبر و پلیس ساختمان به صورت غیر متمرکز در مناطق شهری انجام و مدیریت واحدی نداشته است.

به گفته شهردار بیرجند مشکلات موجود در سطح شهر اعم از سدمعبر، ساختمانی، تخلفات شهری و همچنین ضرورت ساختار تفصیلی شهرداری ما را بر آن داشت تا موضوع را به گونه ای دیگر مدیریت نموده و اداره تخلفات شهری را راه اندازی نماییم.

جاوید با اشاره به اینکه در ابتدای کار، تنها امور مربوط به سد معبر در اداره تخلفات شهری انجام می شد ادامه داد: در حال حاضر بحث تخلفات ساختمانی نیز تحت نظر این واحد قرار گرفته تا برنامه ریزی و کنترل امور با انسجام بیشتری پیگیری گردد.

وی هدف از برگزاری این جلسه را دریافت پیشنهادات و مشکلات از طرف نیروهای اداره تخلفات شهری دانست تا بتوانیم با ارائه راهکارها و جمع بندی امور، برای ادامه فعالیت به وحدت رویه دست یابیم.

وی در پایان به برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای اداره تخلفات شهری جهت افزایش کارایی سیستم و حرکت رو به پیشرفت این واحد اشاره کرد.

لازم به ذکر است افزایش نیروهای این واحد جهت پوشش تمام نقاط سطح شهر و حومه، خرید ماشین آلات مورد نیاز به همراه حمایت همه جانبه این واحد از جمله درخواست های مطرح شده توسط نیروهای اداره تخلفات شهری در این نشست بود.