EN

سازه فلزی بلوار جمهوری جمع آوری می شود

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ ساره فلزی وسط بلوار جمهوری جابجا می شود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند اظهار داشت: نازیبایی منظر شهری، خطر آفرین بودن و عبور نا ایمن شهروندان از دلایل جمع آوری این سازه های فلزی می باشد.

مهندس مهدی حدیدی نژاد افزود: برابر طرح مشاور و به دلیل ایمن سازی و مناسب سازی محل برای عبور افراد معلول و سالمند، زیباسازی و عبور مطمئن شهروندان این اقدام انجام می پذیرد.

وی یادآور شد: آیلند وسط بلوار جمهوری با ترکیب سنگ و فضای سبز و روشنایی متناسب و همخوان با طرح پیاده روهای این خیابان اجرا می گردد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه پیش بینی می شود اجرای آیلند تا پایان آبان ماه اتمام یابد اضافه کرد: مبلغ 300 میلیون تومان جهت اجرای این پروژه برآورد می گردد.