EN

ساماندهی ترافیکی خیابان جمهوری

ساماندهی ترافیکی خیابان جمهوری انجام می شود.

 معاون عمران و شهرسازی شهرداری بیرجند با اعلام این خبر گفت: در راستای ساماندهی ترافیک و تردد عابرین پیاده و همچنین تعریض خیابان جمهوری ساماندهی خیابان جمهوری انجام می شود.

مهندس عدل اظهار داشت: تخریب جوبه های قدیمی و احداث جوبه های سرپوشیده جدید به منظور هدایت هر چه بهتر آبهای سطحی و احداث جوبه هایی با ابعاد مورد نیاز دفع آبهای سطحی و پوشش آنها و در نتیجه تعریض خیابان جمهوری و همچنین احداث آیلند وسط خیابان  از جمله اقدامات عمرانی در این راستا می باشد .

به گفته وی هزینه این پروژه از میدان امام خمینی(ره) تا سه راه اسدی جهت تکمیل و اتمام پروژه  4/800/000/000 ریال می باشد که جهت امتداد تا میدان امام حسین(ع) 6/500/000/000  ریال اعتبار مورد نیاز می باشد.