EN

شهرداری بیرجند میزبان شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میبد یزد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس نقوی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و برخی از معاونین و مدیران شهرداری میبد از پروژه های شهرداری بیرجند بازدید و از نزدیک با روند پیشرفت برخی پروژه های این شهرداری آشنا شدند.

گفتنی است در این برنامه یک روزه از پروژه های مختلف شهرداری بیرجند از قبیل پروژه ITفناوری اطلاعات و فرایند ارایه خدمات در شهرسازی و درآمد منطقه 2، پروژه های شاخص عمرانی شامل پارک جنگلی، پارک خطی نشاط، فرهنگسرا (صیاد شیرازی) و بنیاد بیرجند شناسی (خانه شوکت الملک) بازدید به عمل آمد.