EN

طرح پیشنهادی میدان شهدا بررسی شد

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ جلسه بررسی و ارزیابی طرح پیشنهادی مشاور جهت میدان شهدا برگزار شد.

مدیر حوزه مطالعات و برنامه ریزی امور عمرانی شهرداری اذعان داشت: جلسه ارزیابی و بررسی طرح پیشنهادی میدان شهدا با حضور مدیران و صاحب نظران در محل دفتر شهردار بیرجند برگزار شد.

مهندس جانی خاطر نشان کرد: پس از بحث و تبادل نظر و ارزیابی طرح مقرر گردید ظرف بازه زمانی تعیین شده نسبت به رفع ایرادات و همچنین بازنگری در طرح مذکور اقدام و برای بررسی مجدد به شهرداری ارجاع گردد.

وی هدف از اجرای این پروژه را ساماندهی و ارتقاء سطح مبلمان و زیبایی سیما و منظر شهری عنوان کرد.