EN

عدم حضور در آرامستانها به منظور پیشگیری از پخش ویروس کرونا

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند اظهار داشت: شهروندان بیرجندی به دلیل شیوع ویروس کرونا از حضور در آرامستان بیرجند در روزهای پایانی سال خودداری نمایند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند محسن کدخدا اظهار داشت: شهروندان از حضور در آرامستان خودداری نمایند مگر اقوام درجه یک که برای تشییع اموات در آرامستان حضور پیدا کنند که توصیه می شود برگزاری مراسم تشییع نیز در حداقل زمان ممکن انجام پذیرد.

وی افزود: از شهروندان درخواست می شود جهت پیشگیری و حفظ سلامت خود از حضور در آرامستان ها برای برگزاری مراسم مختلف ترحیم و ختم تا رفع شرایط بحرانی خودداری کنند.

رئیس سازمان مدیریت آرامستانها ادامه داد: حضور در آرامستان در شرایط کنونی تهدیدی برای سلامت بازماندگان است.

کدخدا عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن ایام پایان سال و سنت زیارت اهل قبور در ایام نوروز و پنجشنبه و جمعه آخر سال و خطر شیوع ویروس کرونا از شهروندان درخواست می شود در محیط آرامستان تجمع نکرده و حضور نیابند.

گفتنی است شهروندان می توانند هزینه های مراسم مختلف جهت اموات را صرف امور خیریه نمایند.