EN

مشارکت شهرداری در ایجاد باغ موزه دفاع مقدس با امضاء تفاهم نامه

تفاهم نامه ای بین شهرداری و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برای مشارکت شهرداری در ایجاد باغ موزه دفاع مقدس باید امضاء شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ،شهردار بیرجند در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند که مدیر کل حفظ اثار وارزش های دفاع مقدس هم حضور داشت با اشاره به برگزاری جلسه ای در استانداری با موضوع ایجاد موزه دفاع مقدس با توجه به اهمیت و جایگاه جهانی ایجاد موزه دفاع مقدس گفت: با توجه به این که همه پروژه های شهرداری برای این دوره تعریف شده اند و با تامین اعتبار آنها از محل منابع داخلی شهرداری این پروز ه ها در حال تکمیل می باشند.

مهندس«جاوید»با بیان این که  بودجه 180 میلیارد تومانی برای امسال شهرداری پیش بینی شده است که اگر به 220 میلیارد تومان هم افزایش یابد به دلیل تورم موجود نمی توانیم همه پروژه ها امسال شهرداری را به بهره برداری برسانیم، بنابر این از محل اعتبارات داخلی شهرداری کمکی برای ایجاد موزه دفاع مقدس استان  نمی توانیم انجام دهیم.

به گفته وی لازمه مشارکت شهرداری در این خصوص امضاء تفاهم نامه ای بین شهرداری با اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در این باره است تا شهرداری در قالب ارائه لایحه ای به شورا چگونگی مشارکت خود را در این زمینه مشخص کند و اعضای شورا هم تصمیم لازم را برای نحوه مشارکت شهرداری در ایجاد پارک موزه دفاع مقدس به شرطی که بدون حصار طراحی شود تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند را بگیرند.