EN

نظریه افسردگی درختان کاج منبع علمی ندارد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛  مشاور حوزه فضای سبز شهرداری بیرجند در حاشیه جلسه پروژه های عمرانی شهرداری گفت: این نظریه که درختان کاج باعث افسردگی می شوند هیچ منبع علمی ندارد و مورد قبول نمی باشد.

مهندس صفایی یادآور شد: کاجها ماده ای ترشح می کنند که باعث آزاد شدن دوپامین و شعف و شادمانی در افراد می شود.

وی کاجها را درختان مفیدی برای شهرها دانست که فیلترینگ آنها در هیچ گیاه دیگری مشاهده نمی شود.

مشاور حوزه فضای سبز شهرداری از فواید کاجها به تمیزی هوای شهرها اشاره کرد و ادامه داد: مردم به دلیل یکنواختی درختان کاشت شده در سطح شهر خسته می شوند و افسردگی ناشی از این امر را به کاجها ارتباط می دهند.

صفایی اضافه کرد: این درخت تنها در ایران کاشته نمی‌شود و در جهان از آن استفاده می گردد.