EN

پیگیر ویژه درخواست های مردمی ۱۳۷ برای حل مشکلات شهروندان

پیگیر ویژه درخواست های مردمی ۱۳۷ برای حل مشکلات شهروندان
شهردار بیرجند از پیگیری ویژه درخواست های مردمی ۱۳۷ مربوط به شهرداری در سال جاری برای حل مشکلات شهروندان خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد علی جاوید اظهار داشت: با توجه به تاکید بر حل مشکلات خرد مناطق دوگانه شهر بیرجند با محوریت درخواست های مردمی ۱۳۷، یک کارشناس برای این حوزه استقرار یافته که پیگیر انجام درخواست های شهروندان از حوزه های مربوطه می باشد.
وی اذعان داشت: انجام درخواست های خرد شهروندان که اکثراً بسیار هم راحت بوده اما از چشم ما مغفول مانده است با کمترین هزینه و حتی بدون هزینه و فقط با مدیریت منابع و امکانات موجود امکان پذیر است که ما در پی تحقق این مهم هستیم.
شهردار بیرجند یادآور شد: ۱۳۷ پل ارتباطی دو سویه میان شهروندان با شهرداری است که به خوبی این نقش را ایفا می نماید و ما نیز با استفاده از این پل ارتباطی، با هزینه ای کم می توانیم رضایتمندی بزرگی برای شهروندان به ارمغان آوریم.
جاوید بر اعلام به موقع نتیجه درخواست های مردمی به شهروندان تاکید کرد و ادامه داد: جواب مثبت یا منفی درخواست شهروند باید در اسرع وقت اعلام شود تا مردم بدانند ما پیگیر درخواست های آنها هستیم و دلیل انجام یا عدم انجام درخواست هم باید اعلام گردد.
وی در پایان با اشاره به اینکه درج پیامهای شهروندان اعم از انتقادات و پیشنهادات در ستون پیام روزنامه های محلی نیز از دیگر راههای ارتباطی شهروندان با شهرداری می باشد یادآور شد: رسیدگی به نظرات مردمی که در روزنامه های محلی چاپ می شوند نیز به صورت روزانه در دستور کار مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قرار دارد که پس از اخذ جوابیه از واحد های مربوطه در همان نشریه نیز منعکس می گردد.