EN

گزارش المانهای نوروز96

شهردار بیرجند از نصب تعداد30 المان  جهت نوروز 96 در سطح شهر خبر داد.

 

دکتر مدیح گفت: از این تعداد 15 المان برگزیده ی المانهای فراخوان استقبال از بهار96 می باشند و 15 المان دیگر نیز توسط شهرداری بیرجند ساخت و بازسازی شده اند .

وی یادآوری شد: بیش از 90 درصد آثار توسط طراحان بومی انجام شده است.