شهردارارن بیرجند از سال 1310:

 1. افشار 1316 – 1310
 2. اعلم 1318 – 1316
 3. خزيمه1322 – 1318
 4. لطفي 1325 – 1322
 5. انوري 1326 – 1325
 6. محمودي1327 - 1326
 7. محقق 1328 – 1327
 8. محمد رضا رخشاني 1346 1328-
 9. علي قاسمي 1347 – 1346
 10. غلامرضا كاشاني 1349 – 1347
 11. كاظم غني 1353 – 1350
 12. هاشم شالچيان 1356 - 1353
 13. احمد علي شهابينتاج 1357 – 1356
 14. غلامرضا صمدي 1359 – 1358
 15. محمد عبدالرزاق نژاد1361 – 1359
 16. يارعلي رئيسي 1363 – 1362
 17. قربانعلي جعفري 13651363-
 18. علي ربيعي 1366 – 1365
 19. احمد عيسي پور 1372 – 1366
 20. محمد حسين بشيري زاده 1378 – 1372
 21. همايون نخعي نژاد از 1384-1378
 22. حسين رادنيا 1386-1384
 23. محمود محسن زاده 1386 -1388
 24. جواد وحدتی فرد 1391-1389
 25. دکتر عباسعلی مدیح 1396-1391
 26. دکتر محمدعلی جاوید1396

  هم اكنون شهرداري بيرجند با 1067 نفر پرسنل و هفت سازمان تابعه و 2 منطقه و 4 ناحیه داراي درجه 10 شهرداريها است. وسعت حوزه خدماتي آن 3362 هکتار و حوزه استحفاظي آن14847هکتارمي‌باشد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir