نام : جواد بهدانی

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع:

-سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی و توسعه مدیریت و منابع شهرداری

-نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های استخدامی، آیین نامه ها و مقررات و مقررات استخدامی

- نظارت بر وصول درآمد

-نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها

-نظارت بر تامین امکانات و حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir