شهردار بیرجند با توجه به مکاتبه مرجع قضایی در باب صیانت از حقوق عامه، از احداث میدان مرکزی میوه و تره بار در این شهر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد علی جاوید در جلسه ای که به این منظور و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد اظهار داشت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری با هدف مدیریت ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه و تره بار و نظارت بر عملکرد آنها و سایر دستگاههای مربوطه، در نظر گرفتن قانون بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید کنندگان کوچک و متوسط استانی و شهرستانی و بررسی وضعیت بازار روزهای شهرداری و وضعیت معیشت شهروندان می بایست کار کارشناسی میدان میوه و تره بار را انجام دهند.

به گفته وی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و اتحادیه میدان میوه و تره بار با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و همکاری اتاق اصناف و در نظر گرفتن متوسط مصرف میوه در فصول مختلف، تناسب قیمت با شهرها و مراکز استانهای مجاور و مکان های تامین میوه و تره بار آمار تکمیلی تا نیمه خرداد ماه تهیه تا در جلسه آتی اتخاذ تصمیم شود.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

تلفن روابط عمومی:05632215008  

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

Shahrdari_birjand@                               

mohammadali.javid_official