مزایده واگذاری اراضی به صنوف آلاینده با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری برگزارشد.