EN

ارزیابی عفاف و حجاب شهرداری بیرجند

ارزیابی عفاف و حجاب شهرداری بیرجند با هدف سنجش فرهنگ حجاب و عفاف اجرا شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مسئول امور بانوان شهرداری اظهار داشت: با عنایت به تاکید استاندار در سومین جلسه شورای اداری استان، عملکرد دستگاهها بر اساس شاخص ها و دستورالعمل های ابلاغی عفاف و حجاب مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مهین علی آبادی افزود: ارزیابی عفاف و حجاب کارکنان شهرداری نیز صبح شنبه از سوی بازرسان حوزه عفاف و حجاب انجام شد.
وی در پایان تصریح کرد: رعایت شاخص های عفاف و حجاب از وظایف اصلی کارکنان دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری می باشد.