EN

اهتزاز پرچم بزرگ یا امیرالمومنین حیدر(ع) در فرهنگسرای شهرداری بیرجند