EN

بازدید شهردار بیرجند از کارگاههای تولید واشتغال زنان سرپرست خانوار

در راستای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، دکتر محمد علی جاوید ضمن اعلام آمادگی همه جانبه شهرداری با حمایت شورای اسلامی شهر خاطر نشان کرد: در اختیار قرار دادن تجهیزات و امکانات برای برگزاری کارگاه های توان افزایی بانوان سرپرست خانوار، اختصاص اماکنی برای برگزاری بازارچه ها و غرفه های فروش تولیدات زنان سرپرست خانوار از جمله اقداماتی است که شهرداری بیرجند می تواند در این بخش انجام دهد.