EN

با مشارکت شهرداری بیرجند جشن لبخندبه مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ همزمان با 12 آذرماه روز جهانی افراد دارای معلولیت، موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و موسسات فرهنگی و هنری، جشن لبخند بزرگترین اجتماع معلولین ، خیرین ، حامیان و شرکای اجتماعی توانبخشی حضرت علی اکبر(ع را با حضور هنرمندان مطرح استان برگزار نمود.
لازم به ذکر است این جشن شنبه شب با حضور گسترده جامعه هدف و توانخواهان مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) و با شعار را ه حل های تحول آفرین برای توسعه فراگیر و نقش نوآوری در ایجاد جهانی دسترس پذیر و برابر در محل فرهنگسرای شهرداری برگزار گردید .