EN

تاکید بر مدیریت زمان در اجرای پروژه های شهری

جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند در سال 1401 با اولویت پروژه باغ مفاخر با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری وجمعی از مدیران شهرداری برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ این جلسه به منظور کنترل بودجه، تخصیص و تأمین اعتبار و همچنین ایجاد هماهنگی و همسویی بین حوزه های مختلف شهرداری در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان تشکیل گردید.
در ادامه این جلسه در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه ها و موارد اجرایی بحث و تبادل نظر شد.