EN

ترمیم نوار حفاری و روکش آسفالت معابر شهر بیرجند

عملیات ترمیم و آسفالت نوار حفاری معابر شهر بیرجند توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهر شهرداری انجام شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری اظهار داشت: در راستای بهسازی معابر، تسهیل در تردد شهروندان و وسایل نقلیه و نیز رفع ناهمواریهای موجود در مسیر معابر مناطق شهری عملیات زیرسازی و ترمیم نوار حفاری معابر شهر بیرجند در حال انجام می باشد که بعد از زیرسازی عملیات آسفالت ریزی آن صورت می پذیرد.
مهندس مهدی حدیدی نژاد ادامه داد: طرح ساماندهی و رفع معضلات ترافیکی و بهسازی نوار حفاری ها به ترتیب اولویت و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته توسط این سازمان در حال انجام می باشد.
وی تصریح کرد: از ابتدای مهرماه تا کنون بیش از 6 هزار مترمربع ترمیم نوار حفاری در معابر سطح شهربا هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال انجام شده است.
حدیدی نژاد با تأکید بر اینکه خدمات رسانی بهینه و کسب رضایتمندی شهروندان از اولویتهای اجرای این طرح است، افزود: رضایتمندی شهروندان سرمایه و تکیه‌گاهی برای شهرداری است و ما تلاش می‌کنیم تا با شناسایی بهتر نیازهای شهروندان و برنامه‌ریزی به موقع و صحیح برای رفع آن‌ها، احساس رضایت و رفاه آنان را افزایش دهیم.