EN

جلسه کمیته زیباسازی ویژه طرح های نوروزی

جلسه کمیته زیباسازی ویژه طرح های نوروزی در با حضور شهردار بیرجند، اعضای شورای اسلامی شهر ، معاونین ، مدیران شهرداری و داوران برگزار شد.