EN

حضور سرپرست شهرداری در مراسم روز آتش نشانی

سرپرست شهرداری بیرجند مهندس علی عدل به مناسبت روز هفتم مهر ماه ، روز شکوهمند ایمنی و آتش نشانی فرصت را مغتنم شمرده؛ به منظور تبریک و قدرداني از زحمات همکاران ارجمند آتش نشانی که جان خود را در طبق اخلاص می گذارند تا به ديگران زندگي دوباره بخشند ، با حضوردر ایستگاه آتش نشانی ضمن بازدید، با تقدیم لوح سپاس به محضر ایثارگرانه این عزیزان از آنان تقدیر و قدر دانی بعمل آورد .
در پایان مانور خودوریی پرسنل آتش نشانی به همین مناسبت برگزار گردید.