EN

در جلسه سرمایه گذاری شهرداری بیرجند مطرح شد: گردش مالی 300 میلیاردی حوزه سرمایه گذاری در سال جدید

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین در جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری که با حضور اعضاء هیئت مربوطه و نماینده استانداری خراسان جنوبی برگزار شد، تقویت امور سرمایه گذاری را بهترین راهکار برای ایجاد درآمد های پایدار شهری دانست و تصریح کرد: ایجاد بسترهای لازم و قانونی برای سرمایه گذاری ضروری است که این امر در شهرداری بیرجنددر شرف می باشد.
شهردار بیرجند سرمایه گذاری را به عنوان یکی از روش های کسب درآمد پایدار بسیار حائز اهمیت برشمرد و اذعان داشت: در جهت جلوگیری از خام فروشی و ایجاد درآمدهای پایدار شهری پروژه خیابان ظفر با مشارکت بخش خصوصی کلید خورد که به فضل الهی و با حمایت شورای اسلامی شهر بیرجند قرار دادهای خوبی فی ما بین طرفین منعقد گردید.
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری هم در ادامه گفت: به دنبال دستور العمل های ابلاغی وزارت کشور در خصوص سرمایه گذاری در شهرداری ها، جلسات سرمایه گذاری در این دوره از مدیریت شهر ی به صورت منظم برگزار گردیده است.
نادر علوی افزود: ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در پارک ها بر اساس قوانین ایجاد و واحد های تجاری در پارک ها پیش بینی شده است که در این راستا شهربازی، پارک آبی، تجاری سازی ها و اماکن تفریحی و گردشگری در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی تهیه اطلس سرمایه گذاری در شهر بیرجند، معرفی جاذبه های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در بیرجند و ایجاد معابر گردشگر پسند در سطح شهر، فعال نمودن خانه های محله و صنایع دستی، تصویب خیابان غذا در شمال و جنوب شهر ازجمله اقدامات این حوزه می باشد.

در این جلسه پروژه های اجرا شده مشارکتی و فرصت های سرمایه گذاری شهرداری بررسی و بر حرکت در مسیر قانونی و ایجاد زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذار تاکید شد.